CÔNG TY CỔ PHẦN ONTER

Heart – Head – Hands

Chúng tôi sẽ làm tất cả | Còn bạn kiếm tiền

Sứ mệnh của chúng tôi: “Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển hệ thống marketing online”

Phương châm của chúng tôi: Heart – Head – Hands (Cảm nhận – Suy nghĩ – Hành động)


Heart: Sự gắn kết tình cảm và cam kết

Mỗi nhân sự của Onter luôn hiểu rằng sẽ không có sự thành công nếu không có sự gắn kết giữa các thành viên và tư đó chúng tôi có cơ sở để cam kết với đối tác và khách hàng.

Head: Cơ sở của sự thay đổi

Luôn học hỏi cập nhật và sẵn sàng thay đổi. Onter luôn quan niệm rằng học tập là việc hàng đâu cho mỗi thành viên trong công ty và đây chính là yếu tố giúp chúng tôi thay đổi rất và sáng tạo hơn trong công việc.

Hands: Hành động là yếu tố quyết định

Mỗi thành viên của Onter luôn luôn sẵn sàng hành động khi khách hàng và đối tác cần