Chính sách bảo mật thông tin
Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của Digital3H. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của Digital3H, có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên Digital3H, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên Digital3H, bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:
Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.
Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Adsplus.vn thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Digital3H

Sử dụng thông tin của bạn
Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ nhằm mục đích:
Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

Tiết lộ thông tin của bạn
Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới
đây:
Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá
nhân của bạn
Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động
đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên
Digital3H hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Digital3H
Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông
tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công
bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố
có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

Sử dụng Cookies
Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của Digital3H.
Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực
tuyến của bạn.
Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của
chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên
mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không
còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những
Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả
những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây
cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Digital3H.